Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Májové pobožnosti v našom chráme sa pomodlíme tento týždeň pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou.
  • Pokračujeme v modlitbe deviatnika pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. V modlitbe deviatnika nás budú sprevádzať hlavne rodiny z našej farnosti. Modlitbu deviatnika sa modlíme po májovej pobožnosti okrem piatku, kedy táto pobožnosť bude počas poklony po sv. omši. V nedeľu 20.05.2012 májovú pobožnosť a deviatnik sa pomodlíme 15 minút pred svätou omšou o 9:00 h – čiže o 8:45 h.
  • Na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha svätého, čiže v sobotu 26.05.2012 bude slávnostná svätá omša s rozšírenou Bohoslužbou slova. K slávnostnému priebehu Eucharistie prispeje spoločenstvo rodín z našej farnosti.
  • V stredu 23.05.2012 o 16:30 h začne príprava pre deti, ktoré pristúpia k I. sv. prijímaniu v sobotu 26.05.2012 o 10:00 h.
  • Vo štvrtok 24.05.2012 z príležitostí mariánskeho sviatku Pomocnice Kresťanov bude slávnostné odovzdanie zakladacej listiny ružencového bratstva. Pri tejto príležitosti oznamujeme, že horliteľkou ružencového bratstva v našej farnosti je pani Anna Čergeťová.
  • Naša farnosť na budúci mesiac (16. a 17.06.2012) organizuje pútnický zájazd na Mariánsku Horu v Levoči a do Vranova nad Topľou a iných pútnických miest. Podrobnosti sú na plagáte.
  • Dnes, v nedeľu 20.05.2012, je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Komorný koncert Symfonika news quartet z Bratislavy, ktorý bude vo štvrtok 24. mája o 18:00 h v Evanjelickom kostole. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00