Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 • Dnes (nedeľa 29.04.2012) bude zbierka na kňazský seminár v Nitre.
 • V pondelok 30.04.2012 po večernej svätej omši bude zasadanie farskej rady.
 • V utorok (1.05.2012) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť pred večernou sv. omšou okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou sv. omšou. V utorok 1.05.2012 svätá omša bude o 9:00 h a pred ňou májová pobožnosť. Večerná sv. omša nebude.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na organový a čembalový koncert Jaroslava Tumu z Prahy, ktorý bude vo štvrtok 3. mája o 18:00 h v kaplnke kláštora sv. Alžbety.
 • Organizačné stretnutie rodičov deti, ktoré pristúpia k I. svätému prijímaniu v sobotu 26.05.2012 sa uskutoční v kostole v pondelok 7.05.2012 po večernej sv. omši.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok o 17:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:30 h a vo farskom kostole hlavne v piatok o 17:30 h.
 • Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 13.05.2012. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 h. Na oslavy sa pripravíme trojdním.
 • V prvý deň trojdnia 10.05.2012 bude u nás kňazská rekolekcia. Svätá omša s kňazmi dekanátu bude o 9:30 h. V tento deň po večernej svätej omši bude tradičná mesačná poklona pred Oltárnou sviatosťou.
 • V piatok 11.05.2012 bude o 21:00 h na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty.
 • V sobotu 12.05.2012 sv. omša o 18:00 h sa presúva na 19:00 h, o 20:00 h bude večeradlo a okolo 21:00 h bude mariánsky sviečkový sprievod s májovou pobožnosťou.
 • Naša farnosť v sobotu 19.05.2012 organizuje pútnický zájazd na Staré Hory. Podrobnosti sú na plagáte.  

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00