Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.4.2012

22. April 2012
  • Hnutie kresťanských spoločenstiev detí z farnosti Nanebovzatia Panny Márie z Topoľčian organizuje pre deti a rodičov výlet do ZOO a dinoparku v Bratislave. Tento výlet sa uskutoční 28.04.2012. Bližšie informácie sú na prezenčnej listine v zadnej časti kostola.
  • Na budúcu nedeľu 29.04.2012 bude zbierka na kňazský seminár v Nitre. 
  • V pondelok 30.04.2012 po večernej svätej omši bude zasadanie farskej rady.
  • Pán Boh povolal do večnosti: + Eugéniu Štefčíkovú. Pomodlime sa za pokoj jej duše:
    Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti.  Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00