Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.4.2012

8. April 2012
  • Dnes, v nedeľu 8.04.2012, o 15:00 h bude pokračovať Novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Vo Veľkonočný pondelok  po sv. omši 9:00 h. Od utorka bude táto novéna po sv. omši. Na budúcu nedeľu bude vo farskom chráme dodatočná sv. omša o 15:00 h na záver Novény k Božiemu Milosrdenstvu.
  • Zo srdca chceme poďakovať všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnom kostole postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali a zdobili kostoly ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.
  • Naša farnosť 21. a 22.04.2012 organizuje pútnický zájazd na Svatú Horu a do iných pútnických miest v Českej republike. Podrobnosti sú na plagáte.  Pútnikov zapisujeme v sakristii a u pani Anny Ďurinovej. Prihlásiť sa treba najneskôr do budúcej nedele.
  • Dnes máme v našej farnosti Veľkonočnú farskú oferu. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Požehnané Veľkonočné sviatky vám s celého srdca prajú otcovia pavlíni!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00