Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.3.2012

4. March 2012
  • Pobožnosť Krížovej cesty v našom farskom kostole bude v piatok o 7:15 h pre deti a pred večernou sv. omšou o  o 17:30 h., v Tovarníkoch bude vo štvrtok o 17:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h.  Dnes, v nedeľu 4.03.2012, Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. modlitbe krížovej cesty dnes (v nedeľu 4.03.2012) bude nás sprevádzať ružencové bratstvo a v piatok (9.03.2012) farská rada.
  • Dnes, v nedeľu 4.03.2012, je farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Dnes, v nedeľu 4.03.2012, z dôvodu konajúcej sa pobožnosti Krížovej cesty poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude 
  • V pondelok 5.03.2012 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl, maj a jún 2012.
  • V piatok 9.03.2012 po svätej omši bude zasedenie farskej rady.
  • Oznamujeme, že v zadnej časti kostola sa nachádzajú tlačivá pre tých, ktorí by chceli darovať 2 % z dane na našu Základnú školu sv. Ladislava.
  • V stredu (29.02.2012) sme sa rozlúčili s našou sestrou v Kristovi + Štefániou Brunayovou, v pondelok (5.03.2012) sa rozlúčime s našim bratom v Kristovi + Jozefom Bezákom. 

    Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00