Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.2.2012

14. February 2012
  • V našej farnosti obnovujeme vydávanie farského časopisu DOM, v ktorom budú informácie vzťahujúce sa na rozvrh bohoslužieb vo farnosti a iné dôležitejšie aktivity. Časopis si môžete vziať pri vchode do kostola.

  • Tento mesiac pripadá trinásteho na pondelok (13.02.2012). Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla začne o 17:00 h a následne bude svätá omša.

  • Malé Bedzany:

    Na budúcu nedeľu 19.02.2012 o 14:00 h v Kultúrnom dome v Malých Bedzanoch sa uskutoční stretnutie farníkov so správcom farnosti. Na toto stretnutie, ktoré bude trvať okolo hodiny, ste srdečne pozvaní.

  • Tovarníky:

    Na budúcu nedeľu 19.02.2012 o 16:00 h sa v Tovarníkoch uskutoční stretnutie farníkov so správcom farnosti, na ktoré ste srdečne pozvaní. Miesto stretnutia oznámime na budúcu nedeľu.  

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00