Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


01.01.2012 NEDEĽA – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
  9:00 h Za farníkov
  10:30 h + Štefan (1. Výročie)
02.01.2012 PONDELOK – Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, spomienka
  18:00 h + rodičia Pavol, Otília, brat Peter, Alžbeta a Ľuboš
03.01.2012 UTOROK – Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
  18:00 h + Eva a Rudolf
04.01.2012 STREDA
  7:00 h
05.01.2012 ŠTVRTOK
  18:00 h + Eduard a + z rodiny
06.01.2012 PIATOK – Zjavenie Pána, slávnosť
  9:00 h za farníkov
  10:30 h + Peter a + z rodiny Makovej a Šimonovej
07.01.2012 SOBOTA
  8:00 h
  18:00 h + z rodiny Poštrková, Kopálová a Šálová
08.01.2012 NEDEĽA – KRST KRISTA PÁNA
  9:00 h Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
  10:30 h Za farníkov
09.01.2012 PONDELOK
  18:00 h + vnuk Michal a starí rodičia Ján a Anna
10.01.2012 UTOROK
  18:00 h + rodičia Ján a Ľudmila
11.01.2012 STREDA
  7:00 h + Mária, Bernard, sestra Mária a švagor Jozef
  18:00 h
12.01.2012 ŠTVRTOK
  18:00 h + rodičia Marta a Štefan
13.01.2012 PIATOK
  18:00 h + Hedviga, Emil, synovia a starí rodičia
14.01.2012 SOBOTA – Panny Márie, ľubovoľná spomienka
  8:00 h
  18:00 h + manžel a otec Eugen
15.01.2012          NEDEĽA – DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ, sv. PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA, slávnosť
  9:00 h + rodičia Jozef, Mária a teta Jozefína
  10:30 h za farníkov
16.01.2012 PONDELOK – PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ PUSTOVNÍKOV, sviatok
  7:00 h
  18:00 h + Marián (1. Výročie)
17.01.2012 UTOROK – sv. Antona, opáta, spomienka
  18:00 h + Rozália Kubaňová a rodičia
18.01.2012 STREDA
  7:00 h
19.01.2012 ŠTVRTOK
  18:00 h + Ján Bomb a rodičia z oboch strán
 
20.01.2012 PIATOK –  BLAHOSLAVENÉHO EUZÉBIA Z OSTRIHOMU, sviatok
  18:00 h Za Božie požehnanie pre Teréziu a Jozefa Bakytových
21.01.2012 SOBOTA – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
  8:00 h poďakovanie za dar života (30. rokov Marka)
  18:00 h + Martin, Helena a Otília
22.01.2012          NEDEĽA –  TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  9:00 h + Ján Minár, manželka Katarína a syn Jozef
  10:30 h Za farníkov
23.01.2012 PONDELOK
  18:00 h + Mária, Ernest a rodičia z oboch strán
24.01.2012 UTOROK – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi , spomienka
  18:00 h + Július (25. Výročie)
25.01.2012 STREDA – OBRÁTENIE SV. PAVLA, sviatok
  7:00 h
26.01.2012 ŠTVRTOK – SV. TIMOTEJA A TÍTA, biskupov, spomienka
  18:00 h + kňaz Augustín, Ján a rehoľné sestry Domicilia a Mária
27.01.2012 PIATOK
  18:00 h + starí rodičia Adam a Alžbeta, zať Ľudovít
28.01.2012          SOBOTA – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
  8:00 h
  18:00 h + páter Augustin, Vojtech, Alžbeta a rodičia
29.01.2012 NEDEĽA –  ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
  9:00 h za požehnanie pre ružencové bratstvo
  10:30 h za farníkov
30.01.2012 PONDELOK
  18:00 h + Jozefína Herchelová
31.01.2012 UTOROK – sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
18:00 h

 

 

 

 


Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00