Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.11.2011

5. November 2011
  • Vincentská rodina na Slovensku ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“ na Haiti a Honduras. Za Vaše milodary úprimné ,,Pán Boh zaplať“.

  • Dnes v nedeľu (6.11.2011) sa uskutoční farská ofera. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné ,,Pán Boh zaplať“.

  • Informujeme, že v pondelok (7.11.2010) o 17:00 hod. v rámci Topoľčianskej   hudobnej jesene 2011 bude Komorný koncert. Podrobnosti sú na plagáte. Vstupné je dobrovoľné.

  • Pripomíname, že veriaci, ktorý v dňoch do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. Treba sa pomodliť Otčenáš, Verím v Boha a splniť tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

  • Na budúcu nedeľu (13.11.2011) bude možnosť prihlásiť sa za člena živého ruženca v ružencovom bratstve našej farnosti prihlášky budú k dispozícii v sakristii. Prihlásiť sa môžete do nedele 11. decembra 2011. Staré spoločenstvá čiže ruže živého ruženca, ktoré už existujú a sú fungujúce, ostávajú naďalej.

  • V piatok (11.11.2011) slávi svoje meniny páter Martin. Odporúčam ho vašim modlitbám.

  • Tento mesiac pripadá trinásteho na budúcu nedeľu. Modlitba svätého ruženca vo forme večeradla bude o 15:00 hod. a o 16:00 bude dodatočná sv. omša.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00