Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.10.2011

25. October 2011
  • Dnes v nedeľu (23.10.2011) je deň modlitieb za misie. Odporúčame vašim modlitbám všetky misijné diela.

  • Z rozhodnutia diecézneho biskupa dnes v nedeľu (23.10.2011) ďakujeme za blahoslaveného Jána Pavla II. V našom kostole ďakovná sv. omša ku cti blahoslaveného Jána Pavla II. bude o 10:30 hod.

  • Pripomíname, že modlitba svätého ruženca bude cez týždeň o 17:30 hod., v stredu po rannej svätej omši a v nedeľu o 15:00 hod.

  • V pondelok 24. októbra o 17:30 h. bude slávnostné odovzdaný posvätený ruženec prvoprijímajúcim deťom. Potom sa deti s nami pomodlia modlitbu posvätného ruženca.

  • Vo štvrtok 27. októbra sa v kostole po večernej svätej omši uskutoční prvé organizačné stretnutie ružencového bratstva. Srdečne pozývame všetkých členov.

  • Pred sviatkom Všetkých svätých budeme spovedať v Tovarníkoch vo štvrtok (27.10.2011) o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok (28.10.2011) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok (28.10.2011) o 17:30 hod. Táto spoveď je zároveň prvopiatková.

  • Na sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1. novembra bude dušičková pobožnosť na Novom cintoríne o 14:00 hod., a v Tovarníkoch o 15.00 hod.

  • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže v stredu 2. novembra bude dušičková pobožnosť aj v našom farskom kostole pred dodatočnou večernou svätou omšou. Na tuto pobožnosť môžete v sakristii zapísať mená svojich zosnulých, ktoré budú prečítané počas tejto pobožnosti.

  • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých (v stredu 2.11.2011) bude dušičková pobožnosť v Malých Bedzanoch po sv. omši, ktorá začne o 16:30 hod.

  • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert štátneho komorného združenia AD LIBITUM z Maďarska v zložení husle, violončelo, klarinet, klavír a soprán. Koncert sa koná v stredu 26.10.2010 o 17:00 hod. v Spoločenskom

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00