Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1.     Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna od 15.00 hod. do 17.00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

 Taktiež dnes  sa koná v našej farnosti farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 2.     V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac september a október.

 3.     Tento mesiac trinásteho pripadá na sobotu. Modlitba sv. ruženca vo forme Večeradla bude o 17.00 hod., po ktorom bude nasledovať večerná sv. omša s platnosťou za nedeľu.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00