Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1.     Všetkých srdečne povzbudzujeme k účasti na akcii „Zbieranie poštových použitých známok pre misie“. Výťažok získaný z predaja známok je určený na podporu misijnej činnosti. Známky netreba odlepovať! Poštové známky je potrebné vystrihnúť s pol centimetrovým okrajom a nepoškodené vhodiť do pripravenej škatule v našom kostole pod chórom.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00