Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Vo štvrtok 23. júna naša farnosť oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí pripravovali oltáriky. Ďalej ďakujem miništrantom, deťom, ktoré sypali kvietky a celej asistencii. Vieme, že to stálo obetu a preto ešte raz vyslovujeme všetkým „Pán Boh zaplať“.

  • V stredu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv.omše v našom farskom kostole budú o 8:15 – školská sv. omša a o 18:00 hod. Po sv.omši sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júli. Spovedať budeme v MalýchBedzanoch v utorok od 16:30 a v Tovarníkoch a vo farskom kostole vo štvrtok od 17:30 hod.

  • Tento týždeň nám končí školský rok. Preto vo štvrtok sv. omšou o 8:15 hod.poďakujeme s našimi školákmi Pánu Bohu slávnostným spevom Te Deum za všetky milosti.

  • V piatok 1. júla máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby “Najmilší Ježišu”, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00