Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Vo štvrtok 23. júna naša farnosť oslávila sviatok Božieho Tela a Krvi. Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí pripravovali oltáriky. Ďalej ďakujem miništrantom, deťom, ktoré sypali kvietky a celej asistencii. Vieme, že to stálo obetu a preto ešte raz vyslovujeme všetkým „Pán Boh zaplať“.

  • V stredu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla je prikázaný sviatok. Sv.omše v našom farskom kostole budú o 8:15 – školská sv. omša a o 18:00 hod. Po sv.omši sa bude konať každoročná zbierka „halier sv. Petra“.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci júli. Spovedať budeme v MalýchBedzanoch v utorok od 16:30 a v Tovarníkoch a vo farskom kostole vo štvrtok od 17:30 hod.

  • Tento týždeň nám končí školský rok. Preto vo štvrtok sv. omšou o 8:15 hod.poďakujeme s našimi školákmi Pánu Bohu slávnostným spevom Te Deum za všetky milosti.

  • V piatok 1. júla máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby “Najmilší Ježišu”, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Informácie o pútnických zájazdoch

Taliansko, apríl 2019

Poľsko, jún 2019

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00