Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Preto od 15:00 do 17:00 hod bude v našom farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť.
  • Taktiež dnes sa v našej farnosti koná zbierka na katolícke masmédia. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.
  • V pondelok po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omši na mesiac júl a august.
  • Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.
  • Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, na ktoré vás srdečne pozývame.
  • V piatok o 17:00 hod bude spoveď pre deti a ich rodičov, ktoré v sobotu pristúpia k Prvému svätému prijímaniu.
  • Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch oznamuje, že prijímacie skúšky do školy sa budú konať v dňoch: 8. 9. a 10. júna v budove ZUŠ v čase od 13:00 do 17:00 hod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00