Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.3.2011

19. March 2011

1. Dnes (20.3.2011) bude krížová cesta v Kostole Nanebovzatia Panny Márie o 15.00 hod .

2. Cez týždeň pokračuje Deviatnik za nenarodené deti.  Tento deviatnik vyvrcholí dňom 25. marca 2011, kedy v našom farskom kostole uskutočníme dobrovoľný  – slávnostný akt zaviazania sa k Duchovnej adopcii nenarodeného dieťaťa po dobu 9 mesiacov.  Podrobnosti o tejto akcii nájdete na nástenke, alebo na našej internetovej stránke: http://gorazd.fara.sk/

3. Pobožnosť krížovej cesty bude v našom farskom kostole v piatok pre deti o 7.15 hod., a večer o 17.30hod. pred sv. omšou.

 4. Oznamujeme farníkom, ktorí majú záujem vytvoriť ešte jedno Spoločenstvo putujúcej sochy Panny Márie Zázračnej medaily (od 29.1.2011 existujú už dve) môžu sa v najbližšom čase nahlásiť v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00