Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (nedeľa 6.3.2011) bude vyložená Sviatosť oltárna od 15:00 hod. do 17:00 hod.

 2. Túto nedeľu (6.3.2011) máme prvú nedeľu v mesiaci marec. Pri všetkých sv. omšiach sa bude konať pravidelná mesačná farská ofera. Všetkým vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 3. V pondelok  po večernej sv. omši bude mesačná adorácia, ktorú tento raz obetujeme za rodiny. Pri tejto adorácii budeme odprosovať, vďaky – vzdávať, chváliť a prosiť. Všetkých srdečne pozývame.

 4.Tento týždeň máme Popolcovú stredu. Týmto dňom sa v Katolíckej cirkvi začína 40-dňové pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená, že tí, ktorí dovŕšili 18-sty rok života  sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom prísneho zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

 5. Pozývame deti na krížovú cestu v piatok o 7:15 hod. a dospelých, mládež na 17:30 hod..

 6.Tento mesiac 13-steho pripadá na nedeľu. Keďže je to v pôstnom období modlitba sv. ruženca vo forme Večeradla bude v nedeľu o 8:15 hod. a následne bude sv. omša.

 7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 8. Kto by chcel darovať 2% dane z príjmu pre našu cirkevnú školu, môže si na stolíku v zadnej časti kostola vziať príslušné tlačivá. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00