Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Kontakt

13. September 2009

Budova fary

Správca farnosti:

Wiesław Zając 

Kaplán:

Robert Kurowidzki

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Gorazda
Slnečná 2679/2
955 01 Topoľčany 1

Úradné hodiny:

Pondelok: 10:00 – 11:30
Utorok: 15:00 – 16:30
Streda: 10:00 – 11:30
Štvrtok: 15:00 – 16:30
Piatok: 10:00 – 11:30, 15:00 – 16:30

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa
BBAN: 000000-0261417234/0900
IBAN:  SK9709000000000261417234
BIC:    GIBASKBX

Telefón/fax: 038 / 53 23 644

Mail: sv.gorazd.to@gmail.com

 

Google+

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 16:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 18:00