Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Filiálka Tovarníky

17. October 2010

07.06.2015 – Božie Telo: Tovarníky

25.05.2015 – Posvätenie ornátov

25.05.2015 – Miništranti v Tovarníkoch

17.05.2015 – Misie: Tovarníky

10.05.2015 – Misie: Tovarníky

05.04.2015 – Veľkonočná nedeľa: Tovarníky

04.04.2015 – Veľkonočná vigília: Tovarníky

04.04.2015 – Boží hrob

03.04.2015 – Veľký piatok: Tovarníky

29.03.2015 – Kvetná nedeľa: Tovarníky

15.03.2015 – Posviacka obetného stola: Tovarníky

14.03.2015 – Nový oltár v Tovarníkoch

06.01.2015 – Dobrá novina: Tovarníky

28.12.2014 – Požehnanie rodín: Tovarníky

14.12.2014 – Tretia adventná nedeľa: Tovarníky

19.10.2014 – 90 rokov horliteľky RB: Tovarníky

04.10.2014 – Výročie ružencového bratstva

28.09.2014 – Poďakovanie za úrodu

22.06.2014 – Božie Telo: Tovarníky

19.04.2014 – Veľkonočná vigília

18.04.2014 – Obrady na Veľký piatok

13.04.2014 – Kvetná nedeľa

15.02.2014 – Farský karneval

06.01.2014 – Koledníci Dobrej Noviny

29.12.2013 – Požehnanie rodín

30.12.2013 – Vianočná výzdoba

22.09.2013 – Poďakovanie za úrodu

22.12.2012 – Vianočná výzdoba

26.12.2012 – Koledníci Dobrej Noviny

17.09. – 21.10.2012 – Oprava presbitéria

08.04.2012 – Veľkonočná nedeľa

06.04.2012 – Veľký piatok

01.04.2012 – Kvetná nedeľa, pašíe

29.12.2011 – Vianoce

05.07.2011 – sv. Cyrila a Metoda

08.05.2011 – Posviacka podomovej kaplnky PM zázračnej medaily

31.12.2010 – Silvester 2010 – koncoročná pobožnosť 

02.04.2010 – Boží hrob

10.04.2009 – Kostol v Tovarníkoch

11.04.2009 – Veľkonočná vigília

12.09.2010 – Hodová slávnosť

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00