Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Akcie detí a mládeže

15. October 2010

02.10.2015 – Púť birmovancov do Šaštína

12.-18.-7.2015 – Detský tábor: Planinka pri Dechticiach

06.06.2015 – Bicyklový výlet do Jacoviec

31.05.2015 – Prvé sväté prijímanie

25.05.2015 – Miništranti v Tovarníkoch

29.04.2015 – Scénka – Sv. Terézia z Avily

21.04.2015 – Nácvik scénky “Sv. Dominik Guzmán”

13.04.2015 – Nácvik scénky “Zmŕtvychvstanie”

29.03.2015 – Pašie: deti

20.03.2015 – Krížová cesta: deti

11.02.2015 – Scénka – Zjavenie Panny Márie v Lurdoch

04.02.2015 – Scénka – Sen sv. Jána Bosca

27.01.2015 – Scénka – Sv. Tomáš Akvinský

14.01.2015 – Scénka – Sv. Pavol I. Pustovník

06.01.2015 – Dobrá novina: Tovarníky

26.12.2014 – Koledovanie Dobrej noviny

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: Malé Bedzany

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: farský kostol

24.12.2014 – Záverečné roráty: farský kostol

23.12.2014 – Roráty

10.12.2014 – Príprava na roráty

4-19.12.2014 – Roráty

06.12.2014 – Sv. Mikuláš

07.10.2014 – Modlitba ruženca: prvoprijímajúci

6.-12.7.2014 – LKT Ostrý Grúň, chata Kollárová

15.06.2014 – Výlet miništrantov

31.05.2014 – Sviatosť birmovania

18.05.2014 – Prvé sväté prijímanie

13.05.2014 – Scénka – Fatima

07.05.2014 – Scénka – Zjavenie v Lurdoch

28.04.2014 – Scénka – Zmŕtvychvstanie

27.04.2014 – Scénka – Svätorečenie

16.04.2014 – Pašie

13.04.2014 – Pašie na Kvetnú nedeľu

09.04.2014 – Scénka – Odpustenie

04.04.2014 – Krížová cesta – prvoprijímajúce deti

21.03.2014 – Krížová cesta

15.02.2014 – Farský karneval

22.01.2014 – Scénka – Blahoslavený Euzébius

15.01.2014 – Scénka – Sv. Pavol, Prvý pustovník

06.01.2014 – Koledníci Dobrej Noviny v Tovarníkoch

23.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Stretnutie s otcom

20.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Benjamín v Egypte

18.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Správca Egypta

17.12.2013  – Scénka – Jozef egyptský: Faraónov sen

08.12.2013 – Posvätenie medajlónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie

05.12.2013 – Sv. Mikuláš

19.11.2013 – Scénka – Sv. Alžbeta Uhorská

06.11.2013 – Scénka – štyria evanjelisti

04.10.2013 – Púť birmovancov do Šaštína

14.-20.7.2013 – LKT Kubrica

26.05.2013 – Prvé sväté prijímanie

15.05.2013 – Scénka

08.04.2013 – Odovzdanie medajlónu Panny Márie prvoprijímajúcim

08.04.2013 – Scénka

21.03.2013 – Nácvik pašií

15.03.2013 – Krížová cesta

04.07.2012 – Letný detský kresťanský tábor Huty

26.12.2012 – Koledníci Dobrej Noviny v Tovarníkoch

23.05.2012 – Scénka

16.05.2012 – Scénka

09.05.2012 – Scénka

02.05.2012 – Scénka

29.04.2012 – Scénka

23.03.2012 – Odovzdanie modlitebných knižiek prvoprijímajúcim deťom

9.-30.3.2012 – Príprava Božieho hrobu

26.12.2011 – Dobrá Novina

06.12.2011 – Sv. Mikuláš

02.10.2011 – Scénka

25.09.2011 – Výlet do Nitry

29.05.2011 – Výlet do Trnavy

03.04.2011 – Výlet do Nitry

03.04.2011 – Scénka Dávid

20.03.2011 – Scénka Abrahám

09.03.2011 – Scénka Napoleon

26.03.2010 – Krížová cesta – mládež

24.03.2011 – Biblická olympiáda

13.02.2011 – Scénka “Lurdy”

28.01.2011 – sv. Tomáš Akvinský – patrón katolíckych škôl

15.01.2011 – Scénka Pavol pustovník

24.12.2010 – Ukončenie rorát – sv.omša za účasti detí 2010

24.12.2010 – Scénka “Ľúbim ťa”

19.12.2010 – Scénka “Anjel v maštaľke”

05.12.2010 –Sv. Mikuláš

05.12.2010 – Scénka “Mikuláš”

28.11.2010 – Scénka “O starenke”

21.11.2010 – Scénka “Anglická kráľovná”

14.11.2010 – Scénka “Sv.Augustín”

17.10.2010 – Scénka “Víťazstvo nad Amalekitmi”

10.10.2010 – Scénka “Uzdravenie Námana”

03.10.2010 – Scénka “Pred Mahdim”

29.05.2010 – Sväté prijímanie detí zo IV. zákl. školy

01.05.2010 – Výlet na Moravu

27.09.2009 – Návšteva Sv. Otca v Brne a výlet na Bradlo

05.12.2008 – Sv. Mikuláš

27.06.2008 – Ukončenie školského roka

27.08.2007 – Svätá omša v Lipovníku

30.07. – 04.08.2007 – Miništrantský tábor

24. – 30.7.2005 – LKT v Skalke pri Kremnici

08.05.2004 – Púť detí do Rajeckej Lesnej

28.08.2004 – Diecézne stretnutie mládeže – Galanta Hody

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00