Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Filiálka Malé Bedzany

10. October 2010

03.04.2015 – Boží hrob

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť

16.07.2014 – Nová maľovka v kostole

17-19.04.2014 – Veľkonočné trojdnie

19.04.2014 – Boží hrob

30.12.2013 – Vianočná výzdoba

29. – 31.03.2013 – Veľkonočné trojdnie

16.10. – 1.12.2012 – Oprava kostola v Malých Bedzanoch

26.12.2011 – Vianoce

22.04.2011 – Veľký Piatok

05.07.2011 – sv. Cyrila a Metoda

08.05.2011 – Posvätenie PM zázračnej medaily

01.05.2011 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva

23.04.2011 – Biela sobota

21.-22.04.2011 – Zelený štvrtok a Veľký piatok

22.4.2011 – Boží hrob

11.04.2009 – Veľkonočná vigília v Malých Bedzanoch

11.04.2009 – Boží hrob

2008 – Kostol v Malých Bedzanoch a Boží hrob

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00