Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Eucharistické adorácie

10. October 2010

17.02.2015 – Eucharistická adorácia: farský kostol

25.11.2014 – Eucharistická adorácia

29.09.2014 – Celodenná adorácia

26.06.2014 – Eucharistická adorácia

10.12.2013 – Eucharistická adorácia

17.10.2013 – Eucharistická adorácia

29.09.2013 – Celodenná eucharistická adorácia

23.04.2013 – Eucharistická adorácia

25.01.2013 – Eucharistická adorácia

29.09.2012 – Celodenná eucharistická adorácia

11.05.2012 – Poklona

10.05.2012 – Eucharistická adorácia 

16.03.2012 – Pôstna adorácia

02.08.2011 – Adorácia

                      04.07.2011 – Adorácia

                      05.04.2011 – Adorácia

                      07.03.2011 – Adorácia

                      22.02.2011 – Sv.omša a adorácia

                      16.11.2010 – Mesačná adorácia (aj 7.12.2010)

                      29.09.2010 – Celodenná adorácia

27.04.2010 – Mesačná adorácia

23.04.2010 – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

                      2009 – Adorácie -marec, apríl, máj

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00