Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Poriadok sv. omší

16. November 2014

Farský kostol

Nedeľa a sviatok v deň pracovného pokoja       09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň             18:00

Streda                                                          07:00 (školská)

Sobota                                                          07:00, 18:00 

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň pracovného pokoja       07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň                      16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň pracovného pokoja       09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň                    19:00

 

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00