Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Fotogaléria scénok

25. April 2014

29.04.2015 – Scénka – Sv. Terézia z Avily

21.04.2015 – Nácvik scénky “Sv. Dominik Guzmán”

13.04.2015 – Nácvik scénky “Zmŕtvychvstanie”

29.03.2015 – Pašie: deti

20.03.2015 – Krížová cesta: deti

11.02.2015 – Scénka – Zjavenie Panny Márie v Lurdoch

04.02.2015 – Scénka – Sen sv. Jána Bosca

27.01.2015 – Scénka – Sv. Tomáš Akvinský

14.01.2015 – Scénka – Sv. Pavol I. Pustovník

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: Malé Bedzany

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: farský kostol

23.12.2014 – Roráty

13.05.2014 – Scénka – Fatima

07.05.2014 – Scénka – Zjavenie v Lurdoch

28.04.2014 – Scénka – Zmŕtvychvstanie

27.04.2014 – Scénka – Svätorečenie

16.04.2014 – Pašie

09.04.2014 – Scénka – Odpustenie

22.01.2014 – Scénka – Blahoslavený Euzébius

15.01.2014 – Scénka – Sv. Pavol, Prvý pustovník

23.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Stretnutie s otcom

20.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Benjamín v Egypte

18.12.2013 – Scénka – Jozef egyptský: Správca Egypta

17.12.2013  – Scénka – Jozef egyptský: Faraónov sen

19.11.2013 – Scénka – Sv. Alžbeta Uhorská

06.11.2013 – Scénka – štyria evanjelisti

15.05.2013 – Scénka

08.04.2013 – Scénka

23.05.2012 – Scénka

16.05.2012 – Scénka

09.05.2012 – Scénka

02.05.2012 – Scénka

29.04.2012 – Scénka

02.10.2011 – Scénka

03.04.2011 – Scénka – Dávid

20.03.2011 – Scénka – Abrahám

09.03.2011 – Scénka – Napoleon

13.02.2011 – Scénka – Lurdy

15.01.2011 – Scénka – Pavol pustovník

24.12.2010 – Scénka – Ľúbim ťa

19.12.2010 – Scénka  – Anjel v maštaľke

05.12.2010 – Scénka – Mikuláš

28.11.2010 – Scénka – O starenke

21.11.2010 – Scénka – Anglická kráľovná

14.11.2010 – Scénka – Sv. Augustín

17.10.2010 – Scénka – Víťazstvo nad Amalekitmi

10.10.2010 – Scénka – Uzdravenie Námana

03.10.2010 – Scénka – Pred Mahdim

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00