Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Diár 2017

9. March 2014

Spoločenstvá

Ružencové bratstvo –  každú prvú nedeľu po svätej omši o 9:00 h.
Bratstvo anjelov strážených – utorok pred svätou omšou Litánie k anjelom strážnym a svätá omša votívna, keď dovoľujú liturgické predpisy
Modlitby matiek – pondelok o 19:00 h. na fare
Modlitby detí – pondelok o 19:00 h. na fare
Modlitby otcov – streda o 20:00 h. na fare
Stretnutia chlapcov – utorok o 19:00 h. na fare
Stretnutia mládeže – piatok o 19:00 h. na fare
Združenie Panny Márie zázračnej medaily – týždenná návšteva sochy Panny Márie v rodinách
Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa – od 25.03.-25.12.

 

Hody

Topoľčany
Trojdnie pred hodovou slávnosťou – štvrtok-sobota 11.-13.05.2017
Slávnostná svätá omša – nedeľa 14.05.2017 o 10:30 h.

Malé Bedzany
Trojdnie pred hodovou slávnosťou – štvrtok-sobota 7.-9.09.2017
Slávnostná svätá omša – nedeľa 10.09.2017 o 8:00 h.

Tovarníky
Trojdnie pred hodovou slávnosťou – štvrtok, piatok, sobota 14.-16.09.2017
Slávnostná svätá omša – nedeľa 17.09.2017 o 10:00 h.

 

Novény

K sv. Pavlovi Prvému Pustovníkovi – deväť dní pred nedeľou po 15. januári (hymna)
K Božiemu milosrdenstvu  deväť dní pred Nedeľou Božieho milosrdenstva (korunka)
K Duchu Svätému  deväť dní pred slávnosťou
K Sedembolestnej Panne Márii – deväť dní pred slávnosťou – modlitba sedembolestného ruženca
K anjelom strážcom – deväť dní pred sviatkom (litánie)
K Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – deväť dní pred slávnosťou
K slávnosti Narodenia Pána – návšteva obrazu v rodinách 15.-23.12.

 

Krížové cesty

Pôstne obdobie
Kalvária /Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Nedeľa 15:00 h.
Farský kostol

 • Piatok – 17:30 h.
 • Piatok pred Kvetnou nedeľou – 18:45 h.
 • Veľký piatok na Kalvárii – 12:00 h.


Sviatok Povýšenie svätého Kríža
– na Kalvárii 14.09. o 20:00 h.

 

Pútnické zájazdy

Pútnický zájazd do Maďarska
Marianostra a Budapešť – nedeľa, pondelok 7. a 8.05.2017

Pútnický zájazd do Rakúska: Mariazell – sobota 10.06.2017

Pútnický zájazd do Poľska
Krivá, Zakopane – Krzeptówki, Zakopane, Bachledówka, Ludzmierz, Kalwaria Zebrzydowska, (Wadowice), Kraków – Łagiewniki, Kraków – Nowa Huta, Kraków Čenstochova, Leśnów
pondelok, utorok, streda 10.-12. 07. 2017 (Učitelia)

Pútnický zájazd do Šaštína+Svatý Kopeček, Olomouc – piatok 15.09.2017
Pútnický zájazd do Šaštína – sobota 7.10.2017 (Ružencové bratstvo)

 

Ostatné aktivity

Posviacka príbytkov po slávnosti Zjavenia Pána, v nedeľu Krstu Pána 8.1.2017
Celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – 18.-25.01.
Posviacka hromničných sviec – Obetovanie Pána 2.02.
Požehnanie hrdla so sviecami – spomienka sv. Blažeja 3.02.

Sviatosť pomazania chorých, Lurdská pobožnosť
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – svetový deň chorých 11.02.

Národný týždeň manželstva – 13.-19.02.2017
Trojdnie pred pôstnym obdobím – nedeľa, pondelok a utorok
Májové pobožnosti – celomesačná modlitba Loretánskych litánií
I. sv. prijímanie – nedeľa 21.05.2017
Biely týždeň pre prvoprijímajúce deti

Slávnosť Božieho Tela a Krvi Kristovej
Topoľčany – štvrtok 15.06.2017 o 17:30 h, sprievod k štyrom oltárom
Tovarníky a Malé Bedzany – nedeľa 18.06.2017

Modlitba Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu – celý jún po svätej omši

Slávnosť sv. Ladislava, patróna farnosti a spolupatróna kostola
Utorok 27.06.2017 svätá omša – 18:00 h, guláš na školskom dvore – 19:00 h.

Poďakovanie za školský rok – sv. Petra a Pavla 29.6.

Letný kresťanský tábor
Nedeľa-sobota 2.-8.07.2017: Areál zdravia Jedľové Kostoľany

Vigília slávnosti sv. Gorazda, patróna farnosti a spolupatróna kostola
Streda 26.07.2017
nočná adorácia – od 21:00 do 24:00 h.
svätá omša – 24:00 h.

Slávnosť sv. Gorazda – slávnostná svätá omša  vo štvrtok 27.07.2017 o 18:00
Púť k Topoľčianskej Panne Márii – nedeľa 10.09.2017

Poďakovanie za úrodu
Nedeľa 22.09.2017
farský chrám a Tovarníky – svätá omša 9:00 h.
Malé Bedzany – svätá omša 7:30 h.

Sv. Michal, Gabriel, Rafael – archanjeli
Celodenná adorácia v piatok 29.09.2017

Október – mesiac posvätného ruženca
Modlitba posvätného ruženca s uvažovaním:

 • streda – pred sv. omšou
 • sobota – po sv. omši


Dušičková pobožnosť

Topoľčany – Nový cintorín – streda 1.11.2017 o 17:00 h.
Tovarníky – štvrtok 2.11.2017 – po sv. omši o 17:00 h.
Malé Bedzany – štvrtok 2.11.2017 – po sv. omši o 17:00 h.

Roráty
Pondelok – piatok 4.-24.12.2017 o 7:00 h.
Sobota 23.12.2017 o 7:00 h. vyhodnotenie účasti detí, punč

Svätý Mikuláš – utorok 5.12.2017 o 16:00 h.

Vigília slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Akatist vo štvrtok 7.12.2017

Koledovanie Dobrej noviny – na sv. Štefana v utorok 26.12.2017 od 13:00 h.

Nedeľa Svätej Rodiny – 31.12.2017

 • obnova manželských sľubov + sviatostné požehnanie rodín – ranné omše
 • ďakovná svätá omša – 17:00
 • poklona – 23:30–24:00


Fatimské pobožnosti
vždy 13-teho v mesiaci + sprievod 13-teho od mája do októbra

Malé hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu
každú sobotu o 6:45 okrem júla a augusta

Poklona

 • každý prvý piatok
 • každú prvú nedeľu v mesiaci
 • v utorok posledného týždňa v mesiaci (v týždni biblickej katechézy)


Biblická katechéza 
– posledný piatok mesiaca

Návšteva chorých
v prvý piatok v mesiaci pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami

Sväté omše pre deti – v nedeľu o 10:30 h. (mimo prázdnin)
Sväté omše „školské“ – v stredu o 7:00 h. (mimo prázdnin)

Duchovné obnovy

 • pre mladé rodiny – 2 x v roku
 • pre učiteľov v škole sv. Ladislava a škole sv. Lukáša – mesačne
 • pre žiakov v škole sv. Ladislava a škole sv. Lukáša – pôstne obdobie


Duchovné cvičenia

pre učiteľov v škole sv. Ladislava a škole sv. Lukáša – koncom školského roka

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00