Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Púte a výlety farníkov

26. December 2012

02.10.2015 – Púť birmovancov do Šaštína

19.-27.09.15 – Púť do Svätej zeme

15.09.2015 – Púť do Šaštína, Skalice a na Bradlo

06.06.2015 – Bicyklový výlet do Jacoviec

08.05.2015 – Bicyklová túra: Horná Streda – Nové Mesto n/V

1.-3.05.2015 – Púť do Poľska – 3

30.4.-3.5.2015 – Púť do Poľska – 2

30.4.-3.5.2015 – Púť do Poľska

01.05.2015 – Túra na Visiace skaly

19.04.2015 – Hľadanie jari

21.-23.11.2014 – Duchovná obnova rodín: Horná Ves – 2

21.-23.11.2014 – Duchovná obnova rodín: Horná Ves

11.10.2014 – Púť do Šaštína a Trnavy

15.-26.9.2014 – Pútnické miesta Európy – zájazd – 2

15.-26.9.2014 – Pútnické miesta Európy – zájazd

08.09.2014 – Topoľčianska púť

15.06.2014 – Výlet miništrantov

08.05.2014 – Výlet k Neziderskému jazeru

3.-4.5.2014 – Púť do Poľska

01.05.2014 – Výlet na Duchonku a Podhradie

22.03.2014 – Výlet na Marhát

29.11.-01.12.2013 – Duchovná obnova rodín v Hornej Vsi

27.10.2013 – Farská šarkaniáda

19.-20.10.2013 – Púť do Poľska

04.10.2013 – Púť birmovancov do Šaštína

15.09.2013 – Púť do Šaštína

27.-28.4.2013 – Púť do Poľska

14.04.2013 – Hľadanie jari nad Oponicami

13.09.2012 – Výlet nad Váhom

18.11.2012 – Výlet na Marhát

06.10.2012 – Púť do Passau

15.09.2012 – Púť do Šaštína

19.05.2012 – Púť na Staré Hory

19.05.2012 – Púť do Banskej Štiavnice

19.05.2012 – Púť do Banskej Bystrice

20.-21.4.2012 – Púť do Českej Republiky

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00