Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Podmienky k prijatiu sviatosti krstu v našej farnosti:

  1. Sviatosť krstu v Topoľčanoch vo Farnosti s. Gorazda vysluhujeme v I. nedeľu v mesiaci na svätej omši o 900 h., a v ostatné nedele po svätej omši o 1115 h.

  2. Pripomíname, že účasť na samotnom krstnom obrade – keď sa nevysluhuje počas svätej omše – nenahradzuje účasť na nedeľnej svätej omši.

  3. Príprava na sviatosť krstu je v sobotu o 900 h.

  4. Pri nahlásení krst je potrebný rodný list.

  5. Na príprave na krst sa majú zúčastniť obaja rodičia a krstní rodičia.

  6. V prípade krstných rodičov, prípravu môžu absolvovať vo svojej farnosti. Potrebné je potvrdenie.

  7. Krstnými rodičmi môžu byť len tí, ktorí absolvovali sviatosť birmovania a naďalej žijú riadnym kresťanským životom.

  8. Krstní rodičia majú byť dvaja: krstný otec a krstná matka, alebo len jeden.

  9. Krst je slávnosť v rodine, preto sa patrí, aby najmä rodičia a krstní rodičia pristúpili k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.

  10. Rodičia, ktorí nepatria do našej farnosti ku krstu svojho dieťaťa potrebujú povolenie od svojho farára. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00