Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Sviatky vo farnosti

14. September 2009

08.09.2015 – Topoľčianska púť

07.06.2015 – Božie Telo: Tovarníky

04.06.2015 – Božie Telo: farský kostol

24.05.2015 – Zoslanie Ducha Svätého: farský kostol

23.05.2015 – Vigília Zoslania Ducha Svätého: farský kostol

26.04.2015 – Nedeľa Dobrého pastiera: farský kostol

12.04.2015 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva: farský kostol

05.04.2015 – Veľkonočná nedeľa: Tovarníky

04.04.2015 – Veľkonočná vigília: Tovarníky

04.04.2015 – Veľkonočná vigília: farský kostol

04.04.2015 – Eucharistická adorácia – Biela sobota: farský kostol

04.04.2015 – Boží hrob: Tovarníky

03.04.2015 – Boží hrob: Malé Bedzany

03.04.2015 – Veľký piatok: Tovarníky

03.04.2015 – Veľký piatok: farský kostol

29.03.2015 – Kvetná nedeľa: Tovarníky

18.01.2015 – Sv. Pavol Pustovník: farský kostol

16.01.2015 – Panna Mária, Kráľovná pustovníkov: farský kostol

25.12.2014 – Polnočná sv. omša: farský kostol

19.06.2014 – Božie Telo: farský kostol

07.06.2014 – Vigília Ducha Svätého

08.09.2014 – Topoľčianska púť

22.06.2014 – Božie Telo: Tovarníky

17-19.04.2014 – Veľkonočné trojdnie v Malých Bezanoch

19.04.2014 – Veľkonočná vigília vo farskom kostole

19.04.2014 – Veľkonočná vigília v Tovarníkoch

19.04.2014 – Boží hrob v Malých Bedzanoch

18.04.2014 – Boží hrob vo farskom kostole

18.04.2014 – Veľký piatok v Tovarníkoch

17.04.2014 – Zelený štvrtok vo farskom kostole

13.04.2014 – Kvetná nedeľa v Tovarníkoch

19.01.2014 – Slávnosť sv. Pavla

16.01.2014 – Slávnosť Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov

15.01.2014 – Slávnosť sv. Pavla, Prvého pustovníka

15.01.2014 – Výzdoba na slávnosť sv. Pavla, prvého pustovníka

01.01.2014 – Nový rok

25.12.2013 – Vianočná pobožnosť

25.12.2013 – Polnočná sv. omša

08.09.2013 – Topoľčianska púť

30.05.2013 – Sviatok Božieho Tela a Krvi

19.05.2013 – Zoslanie Ducha Svätého

21.04.2013 – Nedeľa Dobrého pastiera

30.03.2013 – Biela sobota – Veľkonočná vigília v Topoľčanoch

30.03.2013 – Biela sobota – Boží hrob: Tovarníky, Malé Bedzany, Topoľčany

29.03.2013 – Veľký piatok – väzenie, kalvária, lamentácie

02.02.2013 – Obetovanie Pána (Hromnice)

16.01.2013 – Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov

15.01.2013 – Sv. Pavla, prvého pustovníka

20.12.2012 – Vianočná výzdoba vo farskom kostole

07.10.2012 – Ružencovej Panny Márie

09.09.2012 – Púť do Topoľčian

07.06.2012 – Božie Telo

13.05.2012 – Hodová slávnosť

15.04.2012 – Nedeľa Božieho Milosrdenstva

08.04.2012 – Veľkonočná výzdoba vo farskom kostole

07.04.2012 – Biela sobota

05.04.2012 – Zelený štvrtok

01.04.2012 – Kvetná nedeľa, pašie

11.02.2012 – Panny Márie Lurdskej – svetový deň chorých

16.01.2012 – Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov

15.01.2012 – Sv. Pavla, prvého pustovníka

30.12.2011 – Nedeľa sv. Rodiny

25.12.2011 – Vianoce

24.12.2011 – Polnočná sv. omša

20.11.2011 – Príprava na Vianoce

18.11.2011 – Advent vo farskom kostole

23.06.2011 – Božie telo -sv. omša a procesia

15.05.2011 – Hodová slávnosť a koncert

13.05.2011 –  Výročie posviacky kostola a procesia

24.04.2011 – Veľká noc -Topoľčany

25.03.2011 – Slávnosť Zvestovania Pána a Duchovná adopcia

13.03.2011 – Prvá pôstna nedeľa

09.03.2011 – Popolcová streda

15.01.2011 – Deviatnik ku sv. Pavlovi pustovníkovi (z 13.1.;14.1. a 15.1.2011)

28.01.2011 – sv. Tomáš Akvinský – patrón katolíckych škôl

31.12.2010 – Silvester a Nový Rok 2010

17.10.2010 – Misijná nedeľa

26.08.2010 – Sviatok Jasnohorskej Madony

16.05.2010 – Hodová slávnosť

13.05.2010 – Nanebovstúpenie Pána Ježiša

11.04.2010 – Božie Milosrdenstvo

03.04.2010 – Veľkonočná vigília vo farskom kostole

02.04.2010 – Veľký Piatok vo farskom kostole

17.01.2010 – Svätého Pavla, prvého pustovníka

25.12.2009 – Vianoce vo farskom kostole

11.06.2009 – Sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej

10.05.2009 – Hodová slávnosť

11.04.2009 – Veľkonočná vigília vo farskom kostole

11.05.2008 – Nedeľa zoslania Ducha Svätého

23.03.2008 – Veľkonočná nedeľa vo farskom kostole

08.09.2005 – Púť na sviatok Narodenia Panny Márie

15.05.2005 – Farské hody

25.03.2005 – Veľký piatok vo farskom kostole

24.03.2005 – Zelený štvrtok vo farskom kostole

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00