Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Iné podujatia

14. September 2009

20.06.2015 – Primičná sv. omša vdp Františka Hronského

13.06.2015 – Vysviacka Františka Hronského: Nitra

31.05.2015 – Prvé sväté prijímanie

25.05.2015 – Posvätenie ornátov: Tovarníky

18.05.2015 – Rehoľná vizitácia – p. Rastislav Ivanecký

17.05.2015 – Záver misií: farský kostol

17.05.2015 – Misie: Tovarníky

15.05.2015 – Misie – krížová cesta: Kalvária TO

14.05.2015 – Misie: farský kostol

13.05.2015 – Misie: sprievod

12.05.2015 – Misie: farský kostol

11.05.2015 – Misie: farský kostol

10.05.2015 – Misie: Tovarníky

03.04.2015 – Eliášove lamentácie

03.04.2015 – Krížová cesta na Kalvárii

27.03.2015 – Krížová cesta – mládež: farský kostol

25.03.2015 – Duchovná adopcia: farský kostol

15.03.2015 – Posviacka obetného stola: Tovarníky

13.03.2015 – Krížová cesta – Ecce Homo – farská rada: farský kostol

06.03.2015 – Krížová cesta – Ecce Homo – ženy: farský kostol

14.02.2015 – Farský karneval

14.02.2015 – Stretnutie Ružencového bratstva: farský kostol

11.02.2015 – Lurdská pobožnosť: farský kostol

10.02.2015 – Modlitby matiek: farský kostol

06.02.2015 – Pobožnosť za referendum: farský kostol

06.01.2015 – Dobrá novina: Tovarníky

31.12.2014 – Silvestrovská noc: farský kostol

28.12.2014 – Požehnanie rodín: Tovarníky

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: Malé Bedzany

25.12.2014 – Jasličková pobožnosť: farský kostol

24.12.2014 – Záverečné roráty: farský kostol

23.12.2014 – Roráty

22.12.2014 – Príprava na Vianoce

14.12.2014 – Tretia adventná nedeľa: Tovarníky

4-19.12.2014 – Roráty

21.-23.11.2014 – Duchovná obnova rodín: Horná Ves – 2

21.-23.11.2014 – Duchovná obnova rodín – Horná Ves

11.11.2014 – Meniny pátra Martina

03.11.2014 – Ružencové bratstvo

19.10.2014 – 90 rokov horliteľky RB: Tovarníky

19.10.2014 – Modlitba ruženca: Misijná nedeľa

07.10.2014 – Modlitba ruženca: prvoprijímajúci

27.06.2014 – Meniny sv. Ladislava

13.06.2014 – Diakonská vysviacka Františka Hronského

31.05.2014 – Sviatosť birmovania

18.05.2014 – Prvé sväté prijímanie

11.05.2014 – Hodová slávnosť

18.04.2014 – Eliášove lamentácie

18.04.2014 – Krížová cesta na kalvárii na Veľký piatok

16.04.2014 – Krížová cesta

16.04.2014 – Pašie

13.04.2014 – Pašie na Kvetnú nedeľu

11.04.2014 – Krížová cesta v uliciach farnosti

06.04.2014 – Krížová cesta na Kalvárii

04.04.2014 – Krížová cesta – prvoprijímajúce deti

21.03.2014 – Krížová cesta

15.02.2014 – Farský karneval

08.02.2014 – Poďakovanie za 50 rokov života pátra Wieslawa

30.12.2013 – Pobožnosť za zosnulých v roku 2013

29.12.2013 – Požehnanie rodín v Tovarníkoch

19.12.2013 – Príprava na Vianoce

08.12.2013 – Posvätenie medajlónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie

08.12.2013 – Akatist k Presvätej Bohorodičke

06.12.2013 – Roráty

03.12.2013 – Roráty

28.11.2013 – Poďakovanie za 40 rokov života pátra Martina

27.11.2013 – Kňazská rekolekcia

18.10.2013 – Biblická katechéza

22.09.2013 – Poďakovanie za úrodu, farský kostol

27.06.2013 – Meniny sv. Ladislava

23.06.2013 – Primičná omša novokňaza Mareka Adamkoviča

26.05.2013 – Prvé sväté prijímanie

08.04.2013 – Duchovná adopcia

08.04.2013 – Odovzdanie medajlónu Panny Márie prvoprijímajúcim

15.03.2013 – Krížová cesta

22.02.2013 – Krížová cesta, matky

14.01.2013 – Deviatnik ku sv. Pavlovi

10.01.2013 – Kňazská rekolekcia

29.12.2012 – Vystúpenie speváckeho zboru Gihon

23.12.2012 – Betlehemské svetlo vo farskom kostole

09.12.2012 – Posviacka kaplnky na fare

08.10.2012 – Odovzdanie posväteného ruženca prvoprijímajúcim deťom

14.09.2012 – Krížová cesta na kalvárii

12.09.2012 – Prvá omša v kaplnke na fare

15.06.2012 – Diakonská vysviacka

27.06.2012 – Meniny sv. Ladislava

10.05.2012 – Kňazská rekolekcia

13.05.2012 – Farské hody

11.05.2012 – Krížová cesta

30.03.2012 – Mládežnícka krížová cesta

23.+30.3.2012 – Nácvik pašií

26.03.2012 – Duchovná adopcia

24.02.2012 – Prednáška pátra Roberta

10.12.2011 – Odovzdanie medajlónu Najsvätejšej Panny Márie

03.08.2011 – Neoficiálna návšteva generálneho vik. a riaditeľa kanc. z Jasnej Hory

22.05.2011 – Litánie po prvom sv. prijímaní

30.04.2011 – Sviatosť birmovania

29.04.2011 – Príprava na Sviatosť birmovania

22.04.2011 – Krížová cesta na Kalvárii – Veľký piatok

22.04.2011 – Boží hrob vo farskom kostole

27.03.2011 – Krížová cesta na Kalvárii

25.03.2011 – Krížová cesta za nenarodené deti

11.02.2011 – Pomazanie chorých

30.01.2011 – Návšteva putovnej kaplnky Panny Márie

15.01.2011 – Deviatnik ku sv. Pavlovi pustovníkovi (z 13.1.;14.1. a 15.1.2011)

24.12.2010 – Ukončenie rorát a vianočná výzdoba oltára

06.12.2010 – Roráty (1.12. a 6.12. 2010)

11.2010       – Vymaľovanie farského kostola

15.10.2010 – Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

02.10.2010 – Okresná prehliadka zborov 2.10.2010

24.09.2010 – Maďarskí pavlíni vo farnosti sv. Gorazda

13.08.2010 – Primície pavlína Ondreja Kentoša

29.05.2010 – Sväté prijímanie detí zo IV. zákl. školy

15.05.2010 – Pomazanie chorých

06.05.2010 – Kňazské rekolekcie

05.05.2010 – Meniny otca Dominika Lejmana

23.04.2010 – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

26.03.2010 – Krížová cesta – mládež

18.03.2010 – Vizitácia vo farnosti sv. Gorazda

14.09.2009 – Večerná krížová cesta na kalvárii

17.05.2009 – Prvé sväté prijímanie

11.04.2009 – Eliášove lamentácie

10.04.2009 – Krížová cesta na kalvárii

27.02.2009 – Posviacka krížovej cesty

04.12.2008 – Roráty

07.11.2008 – Večné sľuby Michala Nižňanského

27.06.2008 – Ukončenie školského roka

16.06.2008 – Výzdoba vo farskom kostole

14.06.2008 – Vysviacka Miroslava Hrušku

24.05.2008 – Prvé sv. prijímanie detí zo Špeciálnej zákl. školy

20.04.2008 – Sviatosť birmovania

09.2007 – Prijatie bohoslovcov do Bratislavského seminára

09. – 17.04.2005 – Misie bratov Redemptoristov

Apríl 2004 – Schola Gregoriana bratov Paulínov z Krakova

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00