Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farský kostol

14. September 2009

Farský kostol

14.04.2015 – Výmena dverí farského kostola

24.12.2014 – Vianočná výzdoba

22.12.2014 – Príprava na Vianoce

11.06.2014 – Oprava strechy

04.03.2014 – Výzdoba, pôstne obdobie

13.01.2014 – Výmena kotla

30.12.2013 – Vianočná výzdoba

19.12.2013 – Príprava na Vianoce

11.09.2012 – Nová kaplnka na fare

07.02.2012 – Oprava svetiel

10.12.2011 – Oprava veže 

november 2010 –  Vymaľovanie kostola

        16.06.2008 – Výzdoba vo farskom kostole

08.05.2008Letecké zábery farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00