Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


História

13. September 2009
Kostol sa začal stavať v roku 1995, kedy Topoľčiansku farnosť spravoval p. kanonik ThDr. Ladislav Doruššák. Projekty pre stavbu kostola vypracoval Ing. Arch Stanislav Babčan. Po smrti p. kanonika v stavbe kostola pokračoval vdp. Štefan Alberty, administrátor a napokon ThDr. Alojz Lackovič, dekan – farár v Topoľčanoch. Farský kostol, ktorý bol posvätený ešte 13. mája 2000, od posviacky nesie titul sv. Ladislava a Gorazda.
Farnosť sv. Gorazda bola erigovaná 7. januára 2001. Učinil tak pri slávnostnej sv. omši o. arcibiskup Ján Sokol. Za prvého správcu farnosti určil vdp. Antona Ižolda, vtedajšieho kaplána v Topoľčanoch. Po sv. omši o. arcibiskup posvätil budovu farského úradu. Od 15.9.2002 duchovnú správu Farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch prevzali otcovia Paulíni. Do funkcie správcu farnosti bol menovaný páter Dominik Lejman a o dva mesiace sme na sv. omši privítali prvého kaplána našej farnosti – pátra Kazimíra Koguta.
Územie farnosti sv. Gorazda sa v Topoľčanoch rozprestiera na všetko územie od železničnej trate smerom na severo-západ. K tejto časti mesta sa navyše pripájajú filiálne obce Tovarníky a Malé Bedzany.
V našom farskom kostole máme tiež sochu fatimskej Panny Márie odo dňa 13.5.2004,kedy bolo jej privítanie a aj sprievod so sochou ulicami farnosti.Farníci ju prevzali zo sanktuária Matky Božej fatimskej 9.5.2004 z rúk otca biskupa.
Dňa 19.6.2004 slávil primičnú svätú omšu Stanislav Caránek,prvý kňaz z našej farnosti po rozdelení farností.
V roku 2005 naša farnosť slávila 5. výročie konsekrácie kostola a zridenia farnosti.Pri príležitosti tohoto výročia generálny vikár rádu pavlínov daroval našej farnosti ručne vyrobený kalich s patenou.Taktiež z príležitosti 5.výročia konsekrácie sa v našej farnosti konali v dňoch 9.4.-17.4.2005 prvé misie. Hlásali ich pátri redemptoristi.
Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.
Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.Náš dekanát po tomto rozdelení patrí do Nitrianskej diecézy.Nitriansky biskup je Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. a pomocný biskup J. E. Mons. Marián Chovanec.

Kostol sa začal stavať v roku 1995, kedy Topoľčiansku farnosť spravoval p. kanonik ThDr. Ladislav Doruššák. Projekty pre stavbu kostola vypracoval Ing. Arch Stanislav Babčan. Po smrti p. kanonika v stavbe kostola pokračoval vdp. Štefan Alberty, administrátor a napokon ThDr. Alojz Lackovič, dekan – farár v Topoľčanoch. Farský kostol, ktorý bol posvätený ešte 13. mája 2000, od posviacky nesie titul sv. Ladislava a Gorazda.

Farnosť sv. Gorazda bola erigovaná 7. januára 2001. Učinil tak pri slávnostnej sv. omši o. arcibiskup Ján Sokol. Za prvého správcu farnosti určil vdp. Antona Ižolda, vtedajšieho kaplána v Topoľčanoch. Po sv. omši o. arcibiskup posvätil budovu farského úradu. Od 15.9.2002 duchovnú správu Farnosti sv. Gorazda v Topoľčanoch prevzali otcovia Paulíni. Do funkcie správcu farnosti bol menovaný páter Dominik Lejman a o dva mesiace sme na sv. omši privítali prvého kaplána našej farnosti – pátra Kazimíra Koguta.

Územie farnosti sv. Gorazda sa v Topoľčanoch rozprestiera na všetko územie od železničnej trate smerom na severo-západ. K tejto časti mesta sa navyše pripájajú filiálne obce Tovarníky a Malé Bedzany.

V našom farskom kostole máme tiež sochu fatimskej Panny Márie odo dňa 13.5.2004,kedy bolo jej privítanie a aj sprievod so sochou ulicami farnosti.Farníci ju prevzali zo sanktuária Matky Božej fatimskej 9.5.2004 z rúk otca biskupa.

Dňa 19.6.2004 slávil primičnú svätú omšu Stanislav Caránek,prvý kňaz z našej farnosti po rozdelení farností.

V roku 2005 naša farnosť slávila 5. výročie konsekrácie kostola a zridenia farnosti.Pri príležitosti tohoto výročia generálny vikár rádu pavlínov daroval našej farnosti ručne vyrobený kalich s patenou.Taktiež z príležitosti 5.výročia konsekrácie sa v našej farnosti konali v dňoch 9.4.-17.4.2005 prvé misie. Hlásali ich pátri redemptoristi.

Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. Kard. Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.

Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.Náš dekanát po tomto rozdelení patrí do Nitrianskej diecézy.Nitriansky biskup je Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. a pomocný biskup J. E. Mons. Marián Chovanec.

Správcovia farnosti (začiatok pôsobenia; koniec pôsobenia):

Anton Ižold (7.1.2011; 14.9.2002)

Dominik Lejman (15.9.2002; 30.9.2011)

Wiesław Zając  (1.10.2011; -31.7.2019)

Robert Kurowidzki (1.8.2019; -)

 

Kapláni pôsobiaci v našej farnosti (začiatok pôsobenia; koniec pôsobenia):

Kazimír Kogut (4.11.2002; 6.1.2007)

Grzegorz Wach (7.1.2007; 30.8.2011 )

Miroslav Hruška (1.7.2008; 1.9.2008)

Wiesław Zając  (1.10.2008; 1.10.2011)

Martin Lehončák (1.9.2011; 28.02.2017)

Robert Kurowidzki (10.10.2011; 31.7.2019)

Miroslav Hruška (1.8.2019; -)

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00