Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Svätú spovedať budeme vysluhovať v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h; v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h; a vo farskom kostole v piatok o 17:30 h.
  • Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, preto pri všetkých svätých omšiach sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujem úprimné: „Pán Boh zaplať“.
  • Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša organizuje v dňoch od 8. – 13. apríla 2011 púť do Ríma, Florencie, a Padovy. Podrobnosti sú na nástenke.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00