Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.02.2011

20. February 2011

1.     Dnes (nedeľa 21.02.2011) o 14.00 hod. bude v našom farskom kostole katechéza pre rodičov, ktorých deti tento rok príjmu sviatosť birmovania.

2.     V utorok po večernej sv. omši bude mesačná adorácia. Pri tejto adorácii budeme odprosovať, chváliť, vďaky – vzdávať, vzývať Ducha Svätého a prosiť. Všetkých srdečne pozývame na túto spoločnú farskú modlitbu. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00