Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.2.2011

6. February 2011

1. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci február bude vyložená Sviatosť Oltárna od 15.00 hod. do 17.00 hod.

2. V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec a apríl.

3. V piatok máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto pri večernej sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti.

4. Trinásty deň v mesiaci február pripadá na nedeľu. Modlitba sv. ruženca vo forme večeradla bude o 15.00 hod. a následne dodatočná sv. omša.

5. Na budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole zbierka na zaplatenie faktúry za maľovanie kostola. Do vyplatenia nám zostáva ešte uhradiť 1700 €. Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00