Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.1.2011

29. January 2011
  • Dnešná nedeľa je Nedeľou katolíckej univerzity. Pri tejto príležitosti sa koná zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

  • V stredu 2. februára je sviatok Obetovania Pána. V tento deň bude posviacka hromničných sviec.

  • Vo štvrtok 3. februára je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami.

  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v utorok v Malých Bedzanoch o 16.30 hod, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16.30 hod. a vo farskom kostole v piatok o 17.30 hod.

  • Riaditeľstvo Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch oznamuje žiakom deviateho ročníka ako aj starším absolventom základných škôl, že v školskom roku 2011/ 2012 majú možnosť štúdia vo viacerých umeleckých odboroch.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00