Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

Farské oznamy, 24.01.2011

22. January 2011

1.Pripomíname, že od 17. januára sa uskutočňuje zápis žiakov do 1. ročníka našej katolíckej školy. Podrobnosti sa nachádzajú na nástenke pri farskom kostole.

 2.  Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska budúca nedeľa 30. januára 2011 je  Nedeľou Katolíckej univerzity. V túto nedeľu 30. januára bude pri všetkých sv. omšiach zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku.

3. V utorok po večernej sv. omši bude mesačná adorácia, ktorá je zároveň záverom týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto adorácii sa budeme modliť, odprosovať, vďaky- vzdávať, chváliť a prosiť. Všetkých srdečne pozývame. 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00