Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.1.2011

16. January 2011

1. Riaditeľstvo Základnej školy sv. Ladislava oznamuje, že zápis nových žiakov do prvého ročníka našej katolíckej školy sa uskutoční od 17. januára do 15. februára 2011 v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 16.00 hod. .

 2. Od utorka 18. januára do 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojme sa i my k túžbe Pána Ježiša, ktorý hovorí, „aby sme všetci jedno boli“. K tomuto cieľu má nám poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

3. Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz prispeli a takisto tým, ktorí prispeli minulú nedeľu do zbierky na vyplatenie faktúry za maľovku nášho kostola. Informujeme, že potrebujeme vyplatiť ešte 1800,00€.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00