Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.1.2011

9. January 2011

1. Dnes 9.1.2011 sa v našom farskom kostole koná zbierka na zaplatenie faktúry za maľovanie kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 2. Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie.

 3. Posviacka príbytkov v Topoľčanoch bude dnes 9.01.2011 od 14:00 hod.

 4. Tento mesiac 13-teho pripadá na štvrtok. Fatimský ruženec vo forme večeradla bude o 17:00 hod.

 5. Od piatku 7.1.2011 máme Deviatnik ku cti sv. Pavla, prvého pustovníka – otca nášho Rádu. Ukončíme ho slávnostnou sv. omšou 15.1.2011 o 7:00 hod.

 6. Všetkých srdečne pozývame k účasti na akcii „Zbieranie poštových použitých známok pre africké misie“. Výťažok získaný z predaja známok je určený na podporu misijnej činnosti. Známky netreba odlepovať! Poštové známky je potrebné vystrihnúť s pol centimetrovým okrajom a nepoškodené vhodiť do pripravenej škatule v našom kostole pod chórom.

 7. Informujeme, že od 17.1.2011 sa uskutoční zápis do našej katolíckej školy sv. Ladislava. Už teraz prosím o zváženie, akú zvolíme školu. Či katolícku, kde bude výchova v kresťanskom duchu, alebo štátnu.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00