Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes 2.1.2011 je prvá nedeľa v mesiaci január, vyloženie Sviatosti Oltárnej bude v našom farskom kostole od 15.00 do 17.00 h.

 2. Deviatnik ku cti sv. Pavla prvého pustovníka – patróna pavlínskej rehole začneme v piatok 7. januára o 18.00 hod. Pobožnosť deviatnika bude pri večernej sv. omši okrem stredy a soboty, kedy bude o 7.00 hod. ráno.

 3. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Nahlasovať sa môže do 5. januára.

 4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na vyplatenie faktúry maľby nášho kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Informácie o pútnických zájazdoch

Taliansko, apríl 2019

Poľsko, jún 2019

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00