Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes 2.1.2011 je prvá nedeľa v mesiaci január, vyloženie Sviatosti Oltárnej bude v našom farskom kostole od 15.00 do 17.00 h.

 2. Deviatnik ku cti sv. Pavla prvého pustovníka – patróna pavlínskej rehole začneme v piatok 7. januára o 18.00 hod. Pobožnosť deviatnika bude pri večernej sv. omši okrem stredy a soboty, kedy bude o 7.00 hod. ráno.

 3. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Nahlasovať sa môže do 5. januára.

 4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na vyplatenie faktúry maľby nášho kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00