Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.12.2010

18. December 2010

 1. Dnes 19.12.2010 sa v našom farskom kostole bude konať spoločná vianočná sv. spoveď a to od 14:00 do 17:30 hod. Po sv. spovedi bude dodatočná sv. omša o 18:00 hod.

 2. Pozývame deti aj dospelých na roráty, ktoré sú v týždni o 7:00 hod. ráno.

 3. Chorých, ktorí boli prihlásení prijať sviatosť zmierenia, budeme spovedať v pondelok v Topoľčanoch od 9:00 hod.. a v Tovarníkoch v utorok od 9:00h..

 4. V sobotu na slávnosť Narodenia Pána sa bude v celej našej farnosti konať farská ofera, za milodary vyslovujeme  srdečné „Pán Boh zaplať“.

 5. Na sviatok Svätej rodiny 26.decembra bude v našom farskom kostole na sv. omši o 9:00 spievať zbor z Kostola Nanebovzatia Panny Márie .

 6. V tento deň ( 26.12.2010 ) sa bude v našej farnosti koledovať. Je to celoslovenská aktivita. Deti spevom a vinšami ohlasujú narodenie Krista Pána. Tí, ktorí sú ochotní koledníkov prijať, nech sa prihlásia v sakristii.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00