Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.12.2010

11. December 2010

1.Fatimský deň tento mesiac pripadá na pondelok.  Modlitba sv. ruženca vo forme Večeradla bude o 17:00 hod. a následne večerná sv. omša o 18.00 hod..

 2.Pozývame deti a aj dospelých na roráty, ktoré sú v týždni vždy o 7:00 hod..

 3.Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí v našej farnosti, a preto prosím, aby si do budúcej nedele v sakristii nahlásili tých, ktorí tieto sviatosti chcú prijať.

 4.Predvianočný deviatnik v rodinách sa koná od 15.12 do 23.12.2010.

 5. Predvianočná sv. spoveď v našom farskom kostole bude v nedeľu 19.12.2010 od 14:00 hod..

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00