Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 5.12.2010

4. December 2010

1.Pozývame všetky deti dnes o 17:00 do nášho farského kostola na stretnutie so sv. Mikulášom.  

 2.Dnes je prvá nedeľa v mesiaci (5.decembra). Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude od 15:00 do 17:00 hod.  

 3.Prebieha adventný čas. Pozývame všetky deti na roráty o 7:00 hod. ráno.

 4.V pondelok po večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január a február.

 5.V utorok bude po večernej sv. omši mesačná adorácia. Pozývame deti, mládež a celú farnosť.

  6. Dňa 8. decembra (v stredu) je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

 7. Vo štvrtok slávi svoje meniny páter Wieslaw kaplán našej farnosti. Odporúčam ho vašim modlitbám.

 8.Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu máme zimné kantrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

 9.Predvianočný deviatnik sa v rodinách koná od 15.decembra do 23. decembra.

 10.Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych našej farnosti. A preto prosím, aby ste v sakristii nahlásili tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00