Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.11.2010

28. November 2010
  • V celej našej farnosti prebieha zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  • Pozývame všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku na roráty o 7:00 hod. ráno. Odporúčame, aby sa ich deti zúčastňovali v čo najväčšom počte.
  • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude v Malých Bedzanoch v stredu od 16:30 hod., v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:30 hod. a vo farskom kostole vo štvrtok od 17:30 hod.
  • Dňa 5.12. 2010 v nedeľu o 17:00 hod. pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou. Ak by ešte okrem toho chceli dať rodičia darčeky prostredníctvom nášho Mikuláša svojím deťom, nech prinesú darčeky s menom na faru.
  • Deti, ktoré majú záujem o koledovanie nech sa prihlásia na farskom úrade do stredy. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 2.12.2010 o 15:30 na farskom úrade.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00