Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 15.11.2010

14. November 2010

 1.V utorok (16.novembra 2010) pozývame našu farskú rodinu na adoráciu modlitieb, chvál, odprosenia, a vďakyvzdávania po večernej sv. omši.

2.Na budúcu nedeľu sa bude konať vo všetkých farských kostoloch obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

3.Minulú nedeľu  7. novembra sa konala zbierka na maľovku nášho kostola. Do konca roka by sme chceli kostol vymaľovať. Pán Boh zaplať všetkým za vaše milodary. Bude to dosť finančne nákladné a preto, kto by ešte mohol osobne prispieť určitou sumou peňazí, môže tak urobiť na farskom úrade. Za každý milodar už vopred ďakujeme a ,, Pán Boh zaplať“!

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00