Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Tento týždeň na štvrtok (21. mája) pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (20. mája) o 18:00 h. V deň slávnosti sväté omše budú slúžené:
farský chrám: o 7:00 h, o 9:00 len pre dôchodcov a o 18:00 h.,
Malé Bedzany o 16:30 h., Tovarníky o 19:00 h.

2. V piatok 22. mája začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

3. Do odvolania budeme vysielať internetom sv. omšu v nedeľu o 10:30 h.
http://gorazd.fara.sk/
4. Májové pobožnosti s mariánskymi príhovormi budú o 18:00 h okrem víkendu. Vtedy bude pobožnosť po rannej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 9:00 h.

5. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.00 h

6. Prijímame Úmysly sv. omší na mesiac máj, jún, júl a august osobne aj telefonicky.

7. V pondelok si pripomenieme storočnicu narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. V tento deň budeme podľa odporúčania biskupského úradu na poludnie zvoniť všetkými zvonmi.

8. Ohľadom sviatosti birmovania, ktorá mala byť v našej farnosti 6.6.2020, nemáme ešte informácie. Akonáhle ich budeme mať, oznámime Vám ich.

9. Nevieme, či sa vzhľadom k epidémii bude môcť uskutočniť Letný detský kresťanský tábor plánovaný v termíne od 5. do 12. júla, ale kvôli zabezpečeniu jeho prípravy zisťujeme predbežný záujem. Bližšie informácie a elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke ZŠ sv. Ladislava.

10. Milodary na farský kostol 2000 €, cez bankový účet 50 €, na maľovanie fary 50 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Dnes je veľkonočná zbierka na potreby farnosti.
(IBAN: SK9709000000000261417234)

11. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe † Rudolfa Streďanského, † Boženu Kajanovú, † Janku Sládečkovú a † Martu Pokusovú. Modlime sa za nich a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

12. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00