Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Túto nedeľu máme v našej farnosti hodovú slávnosť.

2. Plánujeme internetový prenos slávnostnej sv. omše v stredu 13.5.2020 v deň posviacky nášho farského chrámu (20. výročie) o 18:00 h. Po sv. omši bude májová pobožnosť.

3. Do odvolania budeme vysielať internetom sv. omšu v nedeľu o 10:30 h.
http://gorazd.fara.sk/

4. Májové pobožnosti s mariánskymi príhovormi budú o 18:00 h okrem sobôt. Vtedy bude pobožnosť po rannej sv. omši.

5. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.00 h

6. Prijímame Úmysly sv. omší na mesiac máj, jún, júl a august osobne aj telefonicky.

7. Milodary na farský kostol 2x 50 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná zbierka na potreby farnosti.
(IBAN: SK9709000000000261417234)

8. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Milana Valka. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

9. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00