Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 

STREDA 6.5.2020
18:00 Májová pobožnosť, po nej sv. omša

ŠTVRTOK 7.5.2020
18:00 Májová pobožnosť, po nej sv. omša a vyloženie sviatosti oltárnej

PIATOK 8.5.2020
18:00 Májová pobožnosť po nej sv. omša a Cesta svetla

SOBOTA 9.5.2020
6:45 hodinky o NPPM následne sv. omša a po nej Májová pobožnosť
18:00 sv. omša

NEDEĽA 10.5.2020 – HODOVÁ SLÁVNOSŤ
7:00 sv. omša
9:00 sv. omša len pre dôchodcov a Májová pobožnosť
10:30 detská sv. omša
18:00 sv. omša
Prosíme o dodržiavanie pokynov hlavného hygienika SR a po zaplnení vyznačených miest v kostole využiť priestor pred kostolom.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00