Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


4.5.2020 Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 11, 1-18

Evanjelium podľa Jána − Jn 10, 1-10

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnes Pastier odchádza do zabudnutia. Zriedkavo môžeme uvidieť pastiera s ovcami. Ale liturgia včera a dnes chce nám pripomenúť nielen pastiera, ale Dobrého Pastiera, ktorým je Ježiš Kristus. On je Dobrým Pastierom nie z menovania, ale zo skutkov.

Pastier nie je preto aby strašil vlkom, ale aby pred nim bránil.

Pastier nerobí paniku pred zlodejom, ale zatvára bránu a v tej bráne sám ostáva stáť.

Pastier vedie k vodám a na pastviny, ale sám ovce nekŕmi. Dáva im len príležitosť, možnosť.

Pastier hľadá stratenú ovečku.

Pastier volá ovce a oni nielen poznajú jeho hlas, ale aj slovo, a tým slovom je ich meno.

Pastier ovciam dáva svoj čas, námahu, schopnosti. Nájomník alebo zlodej chce len brať – pre seba. A preto Ježiš je Dobrým Pastierom, lebo všetko robil a robí pre iných. Tu na zemi ani dom si nepostavil ale nám dal dom, ktorým je Cirkev. Amen.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00