Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Na budúcu nedeľu máme v našej farnosti hodovú slávnosť. Plánujeme internetový prenos slávnostnej sv. omše z nášho farského chrámu o 10:30 h.
http://gorazd.fara.sk/
Z dôvodu, že má prísť druhá fáza uvoľňovania opatrení proti pandémii, čakáme na vyhlásenie krízového štábu, a o ďalších možných formách nášho spoločného slávenia hodov budeme informovať najneskôr v piatok na našej farskej stránke a na nástenke.

2. Vestibul kostola sv. Ladislava a Gorazda bude otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 9.00 h do 18.00 h.

3. Kostol bude otvorený okrem nedele denne od 11:00 do 12:00 h a od 17:00 do 18:00 h. V tom čase bude k dispozícii kňaz. Prosíme riadiť sa usmernením hlavného hygienika SR, ktoré je na dverách kostola a na nástenke.
Kto mimo tohto času bude potrebovať sviatosť zmierenia alebo prijať sv. prijímanie, môže sa telefonicky dohodnúť s kňazom a bude mu umožnené prijať tieto sviatosti.
038 / 53 23 644
4. Úmysly sv. omší na mesiac máj, jún, júl a august prijímame telefonicky.

5. Homílie k liturgickým čítaniam na každý deň nájdete na internetovej stránke našej farnosti a na nástenke.

6. Milodary na farský kostol 200 €, cez bankový účet 500 € a 20 €. Na maľovanie fary 100 €. Všetkým milodarcom Pán Boh zaplať.
(IBAN: SK9709000000000261417234)

7. V minulom týždni Pán Boh povolal k sebe †Miroslava Krátkeho. Modlime sa zaňho a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

8. Pomodlime sa ešte za našu farnosť. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Svätý Gorazd, oroduj za nás! Svätý Ladislav, oroduj za nás.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00