Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


2.5.2020 Sobota

Skutky apoštolov   −   Sk 9, 31-42
Evanjelium podľa Jána   −   Jn 6, 60-69 

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.
„Ty máš slová večného života.“ Krásne znejú tieto slová v roku Božieho slova. Keď otváram sv. písmo, vchádzam do sveta Božích myšlienok, plánov, ciest. Hoci cesta viery nie je jednoduchá, ale je to cesta, ktorá vedie do večného života. Tento život nemôžem získať sám len svojou námahou. Je to Boží dar. Tak ako to v dnešnom evanjeliu povedal Ježiš: „Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Viera, to je milosť a  len od nás závisí či tu milosť prijmeme alebo nie. Čítame dnes, že Ježiš tých, ktorí odišli nezastavil prisľúbeniami, darčekmi, nepriviazal ich nejakou zlatou reťazou. Byť pri Ňom alebo odísť, je slobodnou voľbou človeka. „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?“
Nepochopenie vedie k rozlúčke. Prv treba uveriť, potom prichádza pochopenie. My robíme opačne, najprv chceme pochopiť, uvidieť a potom uveriť. Preto modlime sa slovami sv. Petra z dnešného evanjelia: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží Svätý.“ Amen

p. Robert Kurowidzki
správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00