Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Piatok, sv. Jozefa robotníka, 01.05.2020

liturgické čítania

Milovaní bratia a sestry.

Máme dnes sviatok sv. Jozefa, robotníka. V liturgických čítaniach , ktoré sú určené na túto spomienku, máme v prvom čítaní z knihy Genezis, v 1Kapitole tejto knihy opis stvorenia človeka. Teda opis práce Boha. Aj v 5 kapitole Jánovho evanjelia čítame slová Pána Ježiša: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Vtedy Pán Ježiš myslel na prácu nového stvorenia, ktoré uskutočňuje Otec cez kontaktovanie sa s nami skrze Ježiša a dokonanie zmŕtvychvstania našich tiel taktiež skrze Ježiša. Večné uzdravenie hoc aj v deň pracovného pokoja.

V evanjeliu je Ježiš nazvaný synom tesára. Ľudskými rukami určenými pre vzkriesenie spracovával drevo, a tak sa nám stal podobný v človečenstve. Aj mi pracujme s vedomím, že v práci sa podobáme Ježišovi v človečenstve. Práca človeka má veľkú hodnotu. Nie preto, že je dobre platená. Ľudská práca odlišuje človeka od iných stvorení, človek ňou realizuje celé svoje človečenstvo: telo i dušu, rozum a slobodnú vôľu. Práca je dobrom človeka. Dobrom zodpovedajúcim dôstojnosti človeka; je to dobro, ktoré vyjadruje a zveľaďuje túto dôstojnosť. Vďaka práci vidíme, že sme stvorení na Boží obraz a podobu. Priznám sa, že tieto myšlienky o hodnote práci mám z encykliky Jána Pavla II, ktorú napísal v 3 roku svojho pontifikátu. Tieto myšlienky mám hlboko vtlačené do srdca v súvislosti s Topoľčanmi. Keď som bol na Mravenisku pred 15 rokmi ako rehoľník bez príjmu, napadali ma myšlienky menejcennosti. Neprodukoval som žiadny príjem do spoločnej rehoľnej kasičky, ani som neplatil žiadne dane. Akoby som bol nepotrebný. Nebol prínosom. Pritom som upratoval, viedol spevokol, zastupoval v katechizovaní atď… . Uspokojil som sa až po prečítaní encykliky. Vtedy som si uvedomil, že aj štát úctu mojej práci rehoľníka bez prímu prejavil takým spôsobom, že za mňa odvádzal nemocenské.

Je možné nevážiť si prácu? Áno, aj ľudia – rodáci Ježiša – si nevážili jeho prácu proroka. Sám Ježiš im to vtedy povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

Páter Miroslav Hruška, kaplán

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00