Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


30.4.2020 Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 8,26-36. 38-40

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 44-51

Milovaní bratia a sestry, drahí farníci.

Dnešné prvé čítanie zo Skutkov Apoštolov hovorí nám, že to BOH JE TÝM OD KTORÉHO SA VŠETKO ZAČÍNA. To On poslal anjela k Filipovi, aby mu povedal akú má úlohu. Ale tá úloha je zvláštna. Filip má ísť na cestu, ktorá je prázdna. Asi každý z nás hneď by odpovedal otázkou: „Prečo mám ísť na prázdnu cestu?“ A zase vraciame sa k tomu čo bolo povedané na začiatku. BOH JE TÝM OD KTORÉHO SA VŠETKO ZAČÍNA. Stačila chvíľa a prázdna cesta mení sa na cestu plnú slova – Božieho Slova. Etiopčan pohan hoci nerozumie číta Sväté Písmo.

Ako veľmi dôležité je to aj pre nás. Hoci nerozumiem čítam , počúvam Božie Slovo a príde čas, uverte mi príde čas, že Boh pošle človeka alebo anjela a možno Ducha Svätého, ktorý nám vysvetlí. Najprv len jedno slovo, potom vetu a potom ďalej. Všetko sa začalo od prázdnej cesty. Ale Boh vie kde sme. Na akom mieste, na akej ceste a vie tiež aké slovo potrebuje práve teraz na tento čas naše srdce, možno prázdne. Tak ako naše kostoly teraz. BOH JE TÝM OD KTORÉHO SA VŠETKO ZAČÍNA. Ako to potvrdzuje aj dnešné Evanjelium Jn 6,44 „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec.“ Amen.

p.Robert Kurowidzki

správca farnosti

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00